Menu

Aanleiding

In Nederland zijn er 140.000 verenigingen en 150.000 stichtingen. Deze verenigingen en stichtingen worden voor een groot deel bestuurd door vrijwilligers. Een aantal van deze organisaties hebben ook een onderneming in de vorm van horeca, een gebouw, sportvelden die verhuurd of verpacht worden, een jachthaven, etc. De boekhouding is hierdoor vaak complexer dan alleen het bijhouden van de kas of bankrekening, eigenlijk gaat het over de administratie van een MKB bedrijf.

De financiële verantwoordelijkheid ligt binnen het bestuur bij de penningmeester, meestal is dit een vrijwilliger. De financiële ervaring van de penningmeester is vaak generiek en vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden. In de praktijk blijkt het vinden van een penningmeester met boekhoudkundige kennis en ervaring lastig te zijn. Het bijhouden van de financiële administratie wordt als een noodzakelijk kwaad gezien en de kwaliteit is wisselend. Veelal ontbreekt gedurende het jaar het inzicht in de cijfers omdat er geen tijd of kennis is om rapportages te maken en te analyseren.

Binnen een bestuur is een gangbare termijn voor een bestuurslid drie tot vier jaar. De ervaring leert dat wisseling van bestuurders over het algemeen van invloed is op kwaliteit en continuïteit. Daarnaast kan het niet goed voeren van de financiële administratie leiden tot financiële problemen voor de vereniging en verhoogde aansprakelijkheid voor de bestuurders.

uwpenningmeester B.V. ondersteunt verenigingen en stichtingen op financieel en administratief gebied. Wij zorgen voor de administratie, duidelijke rapportages en continuïteit. Met onze kennis en ervaring staan wij de penningmeester met raad en daad terzijde. De functie van penningmeester beperkt zich hierdoor tot het besturen van de vereniging op basis van de informatie die door ons wordt opgesteld en aangeleverd. Er is veel minder specifieke administratieve kennis nodig waardoor het vinden van een vrijwilliger voor deze functie eenvoudiger is.

Neem contact op